Jazzpodium Waterweg

Bestuurslid
jan 2014-heden


Als bestuurslid (onbezoldigde functie) van Jazzpodium Waterweg is Enno mede verantwoordelijk voor de programmering met het zwaartepunt op de productionele uitvoering van de maandelijkse concerten in de Sint Joris Doele te Schiedam.
Als gastheer is Enno verantwoordelijk voor de bardienst bij concerten.

Het bestuur van Jazzpodium Waterweg wordt gevormd door Nathalie Lans, Enno Lobo, Rob Roskam en Frans van Krugten.

Jazzpodium waterweg